V dubnu plnila společnost r2p Singapore plány na 112%

Společnosti zabývající se analýzou a odkupem nesplacených pohledávek, jenž v současné době spravuje 56 portfolií z Evropy, Asie i Ameriky s celkovým nesplaceným dluhem portfolií více než 387,3 mil. EUR, se v této situaci daří plnit plány nad stanovenou hranicí. Nejlepší indonéská portfolia dosáhla výkonnosti přes 200 %, průměr za měsíc duben činil 112 %.

Zdroj:

https://snapcore.cz/2022/05/18/mesicni-report-v-dubnu-plnila-spolecnost-r2p-singapore-plany-na-112/