Stanovisko skupiny KGI k jednání soudu ve věci návrhu na zrušení mimořádného moratoria Arca Capital Bohemia uskutečněnému dne 19.11.2020

Skupina KGI jakožto věřitel společnosti Arca Capital Bohemia, a.s. podala 26.10.2020 návrh na zrušení mimořádného moratoria, protože je přesvědčena že společnost Arca Capital Bohemia účelově a neoprávněně využívá ochranu před věřiteli a činí kroky v rozporu se zákonem. V návrhu KGI poukázala na všechna pochybení i nepoctivá jednání, jež se dlužník dopustil, včetně prokazatelných důkazů. KGI s dalšími věřiteli evidují vůči dlužníkovi pohledávky ve výši 370 mil. CZK.

Soud všem návrhům Mgr. Ing. Ladislava Tetery, přiděleného předběžného insolvenčního správce dlužníka, nevyhověl. Soudu nepřišlo relevantní rozhodovat o zrušení mimořádného moratoria 10 dní před jeho skončením.

Rozhodnutí soudu vnímá navrhovatel a věřitel jako možný signál a návod pro další dlužníky, jak zneužít nástroj ochrany.

Navrhovatel učinil veškeré kroky, které považoval za nezbytné.

Zdroj:

https://www.krupainvestments.com/stanovisko-skupiny-kgi-k-jednani-soudu-ve-veci-navrhu-na-zruseni-mimoradneho-moratoria-arca-capital-bohemia-uskutecnenemu-dne-19-11-2020/