Stanovisko ke lživým informacím o vyvádění majetku ze společnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Skupina Arca Capital se důrazně ohrazuje vůči obvinění o vyvádění majetku ze společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. na společnost Arca Capital (Cyprus) Limited, která byla v posledních dnech uveřejněna a byla obviněna, že chce poškodit věřitele. Tato obvinění vznesl bývalý akcionář p. Krúpa a dlouhodobě nečinný akcionář p. Krištofovič.

Skupina Arca Capital se domnívá, že obě zmíněné osoby chtějí medializováním lživých obvinění proti skupině odvrátit pozornost od svých vlastních problémů a problémů svých společností.

Arca Investments, a.s. drží nepřímo podíl ve společnosti Arca Capital (Cyprus) Limited ve výši 99%.

Tento proces započal již v roce 2018, proběhl za standardních podmínek, a díky zdlouhavé administraci a nutnosti apostilování smluv se protáhnul. Jedním z důvodů změn byla reorganizace sloužící ke zjednodušení struktury a rozdělení do podskupin podle spravovaných aktiv, u Arca Capital (Cyprus) Limited se jedná o developerskou část. Druhý praktický důvod jsou účetní standardy IFRS, jež lépe korelují se skutečnou hodnotu aktiv a preferují je zahraniční subjekty.

Skupina by ráda zmínila také to, že stejné systémy využívají i jiné slovenské investiční skupiny.

I přes vnitroskupinové převody v rámci skupiny, které nepředstavují zhoršení postavení věřitelů a nesměřují k vyvádění majetku, se hodnota aktiv, oproti předchozím létům, ke konci roku 2019 výrazně zvýšila.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/stanovisko-ku-klamlivym-informaciam-o-vyvadzani-majetku-zo-spolocnosti-arca-capital-slovakia-a-s-