Stanovisko k účasti společnosti UNILES v tendrech Lesů ČR

Společnost UNILES z koncernu Agrofert vysoutěžila z 29 státních zakázek celkem 12, což je o 1 zakázku více než předchozí rok a objem zakázek pro období 2021 až 2025 zůstane téměř na stejné úrovni, také díky tomu, že společnost má zákazníky i z řad soukromníků.

Výběrové řízení hodnotíme jako velice transparentní, kdy vedle splnění kvalifikačních předpokladů byla jediným kritériem cena podaných nabídek. Tím, že naše společnost je z holdingu Agrofert, předložili jsme automaticky dokumenty, které vylučují střet zájmů.

Zdroj:

https://www.agrofert.cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy