Stanovisko Arca Capital k policejní razii v Bratislavě

Zásah NAKA v prostorách Arca Capital v Bratislavě byl odůvodněný výlučně tvrzeními Ing. Pavola Krúpy. Jeho tvrzení ohledně falešných podpisů na směnkách, upřednostňování věřitelů a vyvádění majetku mimo skupinu musí policie v důsledku vyvolaného mediálního i společenského tlaku důsledně prošetřit. Přestože podle skupiny byl zásah „tak trochu účelový“, poskytne maximální součinnost. Veškerá tvrzení p. Krúpy slouží k odklonění pozornosti od jeho situace. Tvrzení byly ze strany skupiny dementovány i opakovaně vyvráceny, což potvrzují také soudní rozhodnutí.

Všechny tyto aktivity znesnadňují skupině plán na uspokojení věřitelů, jenž je pro skupinu absolutní prioritou a brzy bude odprezentován.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/stanovisko-arca-capital-k-policejni-razii-v-bratislave