Srovnávač dluhopis

Srovnávač

Srovnávač slouží jako prvotní vyhodnocení emitenta dluhopisů. Odráží náš názor. Informace jsou pouze orientační a slouží hlavně k tomu, abychom přiměli investora dohledat si relevantní informace. Pokud si opravdu poctivě dohledáte informace pro vyplnění dotazníku, určitě již nebude potřeba naše vyhodnocení.

Stáří společnosti?

Věk majitelů?

Byl některý majitel ve společnosti, která zkrachovala?

Majetek společnosti

Aktiva vs Pasiva

Počet emisí dluhopisů

Výnos

Doba vázanosti

Předčasný prodej

Kolik procent majetku tvoří velikost emise?

Počet splacený emisí

Vydává emitent emise těsně před splatností předchozích?
Výsledek je: z 36 bodů

Více na Poměrové ukazatele