Společnost Source Defense si zajistila 27 milionů dolarů růstového financování, aby urychlila ochranu proti kybernetickým rizikům na straně klienta

V rámci kola financování série B si společnost Source Defense, označovaná za průkopníka v oblasti ochrany webových aplikací na straně klienta, zajistila finanční prostředky 27 mil. USD, jenž budou použity na urychlení rozvoje společnosti. Společnost se zabývá závažným problémem spojeným s riziky třetích stran v digitálním dodavatelském řetězci, který měl v posledních letech nepříznivý dopad na tisíce společností. Platforma řeší rizika pro všechny weby zprostředkovávající transakce či zpracovávající jiná citlivá data. Kromě zajištění financování došlo také k zapojení technického ředitele fondu Springtide do představenstva společnosti.

Zdroj:

https://kkcg.com/cs/spolecnost-source-defense-si-zajistila-27-milionu-dolaru-rustoveho-financovani-aby-urychlila-ochranu-proti-kybernetickym-rizikum-na-strane-klienta