Společnost AWOS spustila čtvrtou výrobní linku. Reaguje tak na rostoucí poptávku po výrobě průmyslové elektroniky

Pardubická společnost Awos, patřící od roku 2020 do skupiny TTC, reaguje na významný nárust poptávky včetně trendu návratu výroby elektronických zařízení z asijských trhů zpět do Evropy a díky nové výrobní lince i modernizaci jedné stávající, navyšuje výrobní kapacity o 30 %. Zákazníci z Evropy odebírají zhruba 90 % zakázek, z toho 80 % připadá na český trh.

Zdroj:

https://www.ttc.cz/spolecnost-awos-spustila-ctvrtou-vyrobni-linku-reaguje-tak-na-rostouci-poptavku-po-vyrobe-prumyslove-elektroniky/?_gl=1*1qsg62*_up*MQ..*_ga*OTMxNTY0MDI5LjE2OTA4OTg1MzY.*_ga_XB6PL5BYXF*MTY5MDg5ODUzNS4xLjAuMTY5MDg5ODUzNS4wLjAuMA..