Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. zaplatila věřitelům první splátku plnění podle restrukturalizačního plánu

V souladu se soudem potvrzeným restrukturalizačním plánem společnosti Arca Capital Slovakia, a.s., zaplatila 27.12.2022 společnost Arca Capital Slovakia, a.s. svým věřitelům bezhotovostním převodem první splátku. Věřitelům, kteří řádně neoznámili napříč opakovaným výzvám své bankovní účty, nebo měla společnost Arca Capital Slovakia pochybnosti o skutečném věřiteli, bylo plnění poskytnuto do tzv. solučnej notárskej úschovy. Na rezervní účet společnosti bylo poskytnuté plnění věřitelům, se zajištěnými podmíněnými pohledávkami, jenž společnosti neprokázali podmínku vzniku pohledávky.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/spolocnost-arca-capital-slovakia-a-s-zaplatila-veritelom-prvu-splatku-plnenia-podla-restrukturalizacneho-planu-1