Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. podává návrh na povolení své restrukturalizace

Společnost Arca Capital Slovakia během období dočasné ochrany vypracovala restrukturalizační posudek a návrh na povolení restrukturalizace počítající s uspokojením věřitelů převyšující zákonnou hranici míry uspokojení nezajištěných pohledávek.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/spolocnost-arca-capital-slovakia-a-s-podava-navrh-na-povolenie-jej-restrukturalizacie