Soud vydal usnesení o začátku konkurzního řízení společnosti Arca Capital Slovakia, a.s.. Plánovaná restrukturalizace však není nijak ohrožená

Na základě návrhu věřitele společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. vydal Okresní soud Bratislava I usnesení o začátku konkurzního řízení. Původní návrh na povolení restrukturalizace společnosti byl soudem odmítnutý kvůli formálnímu pochybení notáře, které již bylo minulý týden napraveno. Plánovaná restrukturalizace není ohrožena, jelikož má přednost před konkurzním řízením. Jakmile bude zahájená restrukturalizace, konkurzní řízení zanikne. Společnost Arca Capital Slovakia, a.s. bude o začátku procesu restrukturalizace informovat.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/sud-vydal-uznesenie-o-zacati-konkurzneho-konania-spolocnosti-arca-capital-slovakia-a-s-planovane-restrukturalizacne-konanie-tym-vsak-nie-je-nijako-ohrozene-