Skupina TTC zakládá novou společnost TTC MOBILE

Nově založená společnost TTC MOBILE v oblasti moderních technologií se bude zaměřovat na využití 5G technologií v oblasti energetiky, dopravy a průmyslu. Klíčovou aktivitou bude vývoj i výroba aplikací pro kritickou komunikaci v oblasti hlasové komunikace, přenosu videa a dat. K hlavním skupinám zákazníků mají patřit integrované záchranné složky, provozovatelé dopravní infrastruktury, železniční dopravci, nebo energetické distribuční společnosti.

Zdroj:

https://www.ttc.cz/skupina-ttc-zaklada-novou-spolecnost-ttc-mobile/?_gl=1*3v1iwx*_ga*MTQyMTI1MzU2OS4xNjgzODE0NjQw*_up*MQ..