Skupina Redstone připravuje novou městskou čtvrť. Aktuálně probíhají demolice.

Nedaleko obchodního a společenského centra Galerie Šantovka, v lokalitě Nová Velkomoravská, během příštích měsíců zmizí 35 budov, jenž jsou již delší dobu ve špatném stavu. Skupina předpokládá využití veškerého stavebního odpadu o předpokládaném objemu 65 000 m3, čímž také ulehčí dopravě v Olomouci i omezí produkci CO2 z nákladních aut, které by vozily materiál na skládku. Do konce roku by měla být hotová studie inspirovaná urbanistickým konceptem blokové zástavby města Olomouce. V plánu je také na Velkomoravské umístit multifunkční halu pro sport a kulturu, o čemž právě jedná s městem.

Zdroj:

https://www.rsre.cz/tiskove-zpravy/skupina-redstone-pripravuje-novou-mestskou-ctvrt-k-zemi-jdou-zchatrale-vojenske-budovy-podel-reky-moravy/