Skupina REDSTONE i Galerie Šantovka mají za sebou další úspěšný rok

Developerská skupina REDSTONE i přes koronavirovou pandemii v roce 2020 posílila vlastní kapitál i hodnotu aktiv. Celková aktiva skupiny se navýšila o takřka 20 % na úroveň 3,2 mld. CZK, vlastní kapitál se meziročně zvýšil o 15 % na hodnotu 1,22 mld. CZK. Konsolidovaný zisk skupiny za rok 2020 před zdaněním podle standardů IFSR-EU dosáhl výše 176,7 mil. CZK, EBITDA pak hodnoty 228 mil. CZK. V současnosti se připravují projekty v celkové hodnotě cca 25 mld. CZK.
Obchodně společenské centrum Galerie Šantovka, jenž čelila opakovanému lockdownu, přesto dosáhla kladného hospodářského výsledku. Za rok 2020 EBITDA nepatrně poklesla na hodnotu 253 mil. CZK, celková hodnota aktiv byla na úrovni 5,5 mld. CZK. Celkově její tržní postavení posílilo.

Zdroj:

https://www.rsre.cz/tiskove-zpravy/skupina-redstone-i-galerie-santovka-ma-za-sebou-dalsi-uspesny-rok/