Skupina PPF oznamuje své konsolidované auditorem ověřené finanční výsledky k 30.6.2020 podle IFRS

Skupina PPF působící v Evropě, Asii i Severní Americe, investuje do řady odvětví. V pololetí zaměstnávala celosvětově 98.000 lidí a v každé z 25 zemí kde působí a tvoří zisk, hradí daně z příjmu.

Hlavní ukazatele:
– Aktiva ke konci roku 2019 byla 49 mld. EUR, v pololetí činila 44 mld. EUR
– Vlastní kapitál připadající na jednoho akcionáře ke konci roku 2019 byl 8,8 mld. EUR, v pololetí již 8,2 mld. EUR
– V pololetí roku 2019 skupina vykázala čistý zisk 573 mil. EUR, v pololetí roku 2020 vykázala čistou ztrátu 384 mil. EUR

Zdroj:

https://www.ppf.eu/cs/press-releases/skupina-ppf-oznamuje-sve-konsolidovane-auditorem-overene-financni-vysledky-k-30-6-2020-podle-ifrs