Skupina PASSERINVEST umístila dluhopisy v hodnotě 25 milionů euro

Česká developerská a investiční skupina PASSERINVEST emitovala prostřednictvím společnosti PASSERINVEST FINANCE, a.s. dluhopisy s variabilním výnosem navázaným na 3M EURIBOR s marží 4,5 % p.a.. Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 25 mil. EUR splatné v roce 2029 jsou zajištěny ručitelským prohlášením mateřské společnosti PASSERINVEST GROUP, a.s. Výtěžek z emise bude použit k financování nových projektů skupiny, refinancování jejího zadlužení a vnitropodnikovému financování celého koncernu.

Zdroj:

https://www.passerinvest.cz/cs/tiskove-zpravy/1126