Skupina EPH uzavřela financování ve výši 1 miliardy eur se skupinou mezinárodních bank

Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) uzavřel 16.3.2021 novou smlouvu o termínových a revolvingových úvěrech se syndikátem mezinárodních bank. Nové nezajištěné úvěrové linky s rovnocenným postavením s ostatní finanční zadlužeností EPH jsou splatné 3 roky od podpisu smlouvy. Tímto krokem došlo k optimalizaci struktury financování při zachování nízkého poměru zadluženosti skupiny ve srovnání s konkurenčními skupinami působícími v podobných odvětvích. Čerpané úvěry budou použity primárně na refinancování zadluženosti skupiny i další korporátní účely.

Zdroj:

https://www.epholding.cz/tiskove-zpravy/skupina-eph-uzavrela-financovani-ve-vysi-1-miliardy-eur-se-skupinou-mezinarodnich-bank/