Skupina EMMA Capital dosáhla v roce 2019 rekordního zisku

Hlavní holdingová firma EMMA Alpha Holding ze skupiny EMMA Capital uzavřela rok 2019 s nejlepším ekonomickým výsledkem od svého založení, a to ve výši 630 mil. EUR.

K tomuto výsledku přispěl jednorázový zisk 447 mil. EUR z prodeje podílů ve skupinách SAZKA Group a Home Credit. Díky tomuto kroku se konsolidované jmění skupiny zvýšilo z 512 mil. EUR na 1.038 mld. EUR. Tímto krokem skupina přesunula těžiště své činnosti ze společností, kde držela minoritní podíl, do společností s většinovým podílem.

Zdroj:

https://www.emmacapital.cz/cs/clanky/skupina-emma-capital-dosahla-v-roce-2019-rekordniho-zisku