Skupina CPI Property Group zveřejnila své výsledky za třetí čtvrtletí roku 2020

Na neauditované hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí měla probíhající pandemie onemocnění covid-19 jen nepatrný vliv.

Oproti konci roku 2019 se hodnota nemovitostního portfolia CPIPG zvýšila o 8 % na 9,9 mld. EUR a hodnota aktiv se zvýšila o 6 % na 11,3 mld. EUR.

Porovnáme-li první tři čtvrtletí roku 2019 se stejným obdobím roku 2020 uvidíme zvýšení čistého přijmu z nájemného i hodnoty konsolidovaného očištěného ukazatele EBITDA o 15 %. Čistý příjem z nájemného dosáhnul hodnoty 251 mil. EUR, EBITDA dosáhla 257 mil. EUR.
Čisté příjmy z obchodní činnosti i zdroje z provozních činností zůstaly stabilní.

 V souvislosti s uskutečněnými akvizicemi došlo k nárustu Net LTV (čistá výše poměru dluhu k hodnotě nemovitostního portfolia) na úroveň 41 % a net ICR (ukazatel čistého úrokového krytí) ve výši 5,6x. Oba parametry jsou v mezích stanovených politikou CPI.

Ve třetím čtvrtletí společnost vydala dvě emise dluhopisů. Zelené dluhopisy s desetiletou splatností v hodnotě 86 mil. EUR a hybridní dluhopisy v hodnotě 525 mil. EUR, svolatelné v roce 2026. Výnosy emisí byly zčásti použity k refinancování dluhopisů i splacení dluhového nástroje Schuldschein.

CPI Property Group navýšila v červnu 2020 úvěrové financování berlínského portfolia o 259 mil. EUR na 750 mil. EUR.

Na konci třetího čtvrtletí dosáhla celková dostupná likvidita skupiny výše přesahující 1,1 mld. EUR. V listopadu 2020 nahradila skupina revolvingový úvěr ve výši 510 mil. EUR splatný v roce 2022 novým revolvingovým úvěrem ve výši 700 mil. EUR splatným v roce 2026. Dostupná likvidita skupiny tedy přesahuje 1,3 mld. EUR.

Zdroj:

https://www.cpipg.com/business-news-detail/skupina-cpi-property-group-zverejnila-sve-vysledky-za-treti-ctvrtleti-roku-2020