Skupina Accolade se stala 100 % vlastníkem multifunkčního areálu Karlovarská Business Park poblíž pražského letiště

Skupina Accolade odkoupila 90% podíl v areálu Karlovarská Business Park od společnosti Conseq Realitní, která tento podíl držela od roku 2017. Součástí areálu o celkové ploše 19 500 m2 jsou 4 budovy využitelné pro e-commerce, logistiku, kanceláře i retail. Cena zveřejněna nebyla.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/310/skupina-accolade-se-stala-100-vlastnikem-multifunkcniho-arealu-karlovarska-business-park-pobliz-prazskeho-letiste