Skupina Accolade se řídí hodnotami ESG. V Polsku se v nedávné době zapojila do několika projektů pro udržitelnou budoucnost

Společnost Accolade se hrdě hlásí k zásadám OSN v rámci dlouhodobé strategie ESG, zahrnující šetrný přístup k životnímu prostředí, být dobrým členem společnosti i sousedem a mít odpovědný, transparentní, férový přístup. Krom toho, že skupina již dekádu vytváří portfolio moderních průmyslových nemovitostí šetrných k životnímu prostředí, se také zapojuje do řady projektů v oblastech vzdělávání, kultury sportu, nebo podpory lidí v nouzi a to zejména v regionech kde působí, což podtrhují nedávné aktivity v Polsku. Za zmínku stojí Eco-event v průmyslovém parku v polském městě Kielce nebo Eco-tour pro mladou generaci v průmyslovém parku v polském Štětíně a mnoho další aktivit.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/181/skupina-accolade-se-ridi-hodnotami-esg-v-polsku-se-v-nedavne-dobe-zapojila-do-nekolika-projektu-pro-udrzitelnou-budoucnost