Silná poptávka po volných prostorách pokračuje

Napříč Evropou bylo za poslední půl rok nově pronajato 460 000 m2 ploch. Pro srovnání, Accolade v loňském roce během 1. a 2. čtvrtletí uzavřel nájemní smlouvy na 150 000 m2. Nárust byl dán geografickým rozšiřováním portfolia a silným zájmem nájemců. Z nově pronajatých prostor si nejvíce zabralo portfolio České republiky, poté Polsko a Španělsko.

Zdroj:

https://accolade.eu/cs/aktuality/258/silna-poptavka-po-volnych-prostorach-pokracuje