Restrukturalizační plán společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. byl potvrzen soudem

Okresní soud Bratislava I potvrdil usnesením z 8.6.2022 restrukturalizační plán společnosti Arca Capital Slovakia a.s., usoudil, že jsou splněny podmínky pro jeho potvrzení a nahrazení souhlasu skupin věřitelů, jenž plán neschválily. Dospěl tedy k závěru, že restrukturalizační plán je v souladu s kolektivním zájmem věřitelů a přinese jim vyšší uspokojení, než v případě konkurzu.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/restrukturalizacny-plan-spolocnosti-arca-capital-slovakia-a-s-bol-potvrdeny-sudom1