Reakce na polemiku doc. Marka Petřivalského

Podle vedení společnosti DEZA se nejde ubránit tomu, že se pan docent snaží vidět společnost jako viníka otravy ryb. Docent Petřivalský, z univerzity Palackého v Olomouci, si jako vědecký pracovník nepřipouští jinou variantu než tu, že viníkem je společnost DEZA a toto své tvrzení podpořil spoustou teoretických a účelových argumentů. Pokud má pan docent poznatky nebo důkazy, měl by se obrátit na příslušné vyšetřující orgány. Vedení společnosti věří, že policie co nejdříve najde skutečného viníka a tím skončí očerňování společnosti.

Společnost DEZA stále trvá na svých vyjádřeních, kdy uvádí, že kyanid nevyrábí, nezpracovává, nepoužívá, neobchoduje s ním a neskladuje ho. Přes všechna tahle fakta je kyanid jednou ze sledovaných složek odpadních vod, kvůli zpracování dehtu. Všechna měření ze dne 20.9.2020 dokazují podlimitní hodnoty.

Zdroj:

https://www.agrofert.cz/ke-stazeni/tiskove-zpravy