Prohlášení EMMA Capital k situaci ve společnosti KÜCHENQUELLE

Skupina EMMA Capital, držící 46% podíl v prodejci kuchyní ve Spolkové republice Německo, která čelí insolvenčnímu řízení, prosazovala názor, že by závazky společnosti měly být uhrazeny a byla připravena se k nim ve výši odpovídající svému podílu přihlásit, ale ostatní akcionáři takový přístup neupřednostnili.

Zdroj:

https://www.emmacapital.cz/cs/clanky/prohlaseni-emma-capital-k-situaci-ve-spolecnosti-kuechenquelle