Přípravek SOT101 má slibné výsledky u pacientů s pokročilými pevnými nádory

Biotechnologická společnost SOTIO Biotech zveřejnila nová data z probíhající klinické studie AURELIO, hodnotící přípravek SOT101, který stimuluje imunitní systém tak, že aktivuje bílé krvinky, hlavně T- lymfocyty nebo NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. U většiny pacientů, jimž byl přípravek podáván v kombinační části klinické studie, byl zaznamenán klinický přínos terapie i u těch, u nichž došlo během předchozí léčby PD-1 inhibitory ke zhoršení onemocnění. Během příštího roku bude zahájena připravovaná velká studie fáze 2.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/pripravek-sot101-ma-slibne-vysledky-u-pacientu-s-pokrocilymi-pevnymi-nadory