PPF loni dosáhla zisku a vytvořila podmínky pro nové investice

Po roce 2020, kdy PPF vykázala ztrátu 249 mil EUR překonala negativní dopad pandemie a za rok 2021 vykázala konsolidovaný, auditovaný čistý zisk podle mezinárodních standardů IFSR 239 mil EUR. Celková aktiva Skupiny k 31.12.2021 vzrostla oproti předchozímu roku o 39,7 mld. EUR na hodnotu 42,2 mld. EUR. Vlastní kapitál skupiny připadající na jednoho akcionáře k datu 31.12.2021 činil 8,5 mld. EUR. Skupina je tak připravena investovat v souladu se svou strategií diverzifikace byznysu směrem na zavedené západní trhy.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-loni-dosahla-zisku-a-vytvorila-podminky-pro-nove-investice