PPF dosáhla v prvním pololetí 2021 zisku. Podnikání Skupiny pokračuje v zotavení z následků pandemie

Skupina PPF překonala negativní dopad pandemie na své podnikání a je již dvě po sobě jdoucí pololetí v zisku. Oproti prvnímu pololetí roku 2020, kdy skupina vykázala ztrátu 384 mil. EUR, tak v prvním pololetí letošního roku byl konsolidovaný auditovaný čistý zisk 208 mil. EUR. Celková aktiva skupiny k 30.6.2021 narostla od konce roku o 0,6 mld. EUR na částku 40,3 mld. EUR. Vlastní kapitál skupiny PPF připadající na akcionáře k 30.6.2021 se pohyboval na hodnotě 8,6 mld. EUR.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-dosahla-v-prvnim-pololeti-2021-zisku-podnikani-skupiny-pokracuje-v-zotaveni-z