PPF banka vykazuje stabilní růst a pozitivní hospodářské výsledky

PPF banka vykázala za rok 2021 čistý zisk 1,747 mld. CZK a v prvním čtvrtletí roku 2022 dosáhla o 36 % vyššího čistého zisku než ve stejném období roku 2021 a to 640 mil. CZK. Za rok 2021 vzrostla aktiva oproti roku 2020 ze 169,723 mld. CZK na 236,622 mld. CZK. Banka patří k největším i nejúspěšnějším obchodníkům na finančních trzích s objemem cenných papírů na hodnotě 172 mld. CZK, v němž je zahrnut objem 149 mld. CZK v tuzemských státních dluhopisech. Na konci prvního čtvrtletí se kapitálový poměr necelých 21 % pohybuje významně nad stanovenou regulatorní hranicí, podobně jako stabilní úroveň likvidity PPF banky s LCR ukazatelem 138 %.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-banka-vykazuje-stabilni-rust-a-pozitivni-hospodarske-vysledky-cisty-zisk-v-1