PPF banka v roce 2020 dosáhla čistého zisku 1,13 mld. Kč

Vzhledem na zhoršení makroekonomického prostředí v důsledku pandemie došlo k masivnímu nárustu opravných položek oproti předchozím obdobím, což mělo za následek pokles čistého zisku na hodnotu 1,13 mld. CZK. Čistý úrokový výnos dosáhnul 3,29 mld. CZK, čisté výnosy z poplatků a provizí oproti roku 2019 vzrostly o 79 mil. CZK, celkový čistý zisk z finančních operací byl na hodnotě 759 mil. CZK. Celková aktiva jsou na hodnotě 169,72 mld. CZK, objem obchodů s CP přesáhnul 430 mld. CZK a bylo dosaženo rekordních provozních výnosů s částkou 4,27 mld. CZK.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/cs/press-releases/ppf-banka-v-roce-2020-dosahla-cisteho-zisku-113-mld-kc