Posilování vedení Semantic Visions

Ve společnosti Semantic Visions, jejímž cílem je postavit globálně úspěšný produkt pro detekci a monitoring rizik v dodavatelských řetězcích, v oblastech kreditního rizika a jiných businessově přínosných aplikacích, převzal od září pozici jednatele Jan Balatka, jenž má dlouholeté zkušenosti ze společnosti Deloitte Czech Republic. Nová spoluinvestorka Diana Rogerová, přicházející rovněž z této společnosti, se bude nově podílet na rozvoji obchodní části.

Zdroj:

https://palefirecapital.com/posilujeme-vedeni-semantic-visions/