Portfolio směnka

Co je směnka?

Směnka je krátkodobý cenný papír, který může být zajímavou alternativou k terminovaným případně spořícím účtům. Je potřeba si dát velký pozor, aby směnka obsahovala všechen zákonem stanovený obsah, jinak je směnka neplatná. K vyhotovení směnky nepotřebujete žádné smlouvy. Pokud si budete dávat pozor na subjekt, který směnku emituje, může se řadit mezi nejbezpečnější finanční instrumenty. Směnečné nároky proti příjemci se promlčí ve třech letech ode dne splatnosti.

Cizí směnka obsahuje:

 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána;
 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu;
 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka);
 4. údaj splatnosti;
 5. údaj místa, kde má být placeno;
 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
 7. datum a místo vystavení směnky;
 8. podpis výstavce.

Vlastní směnka obsahuje:

 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;
 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
 3. údaj splatnosti;
 4. údaj místa, kde má být placeno;
 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
 6. datum a místo vystavení směnky;
 7. podpis výstavce.

Na co bychom si měli dávat pozor u výstavce:

 • rozhodně si prověřte výstavce fyzická/právnická osoba
 • jeho historie/reference
 • jaké má majetky
 • jaké má dluhy a další závazky
 • je možné domluvit aval
 • jaké má plány s penězi
 • pokud se jedná o právnickou osobu, postup bude podobný jak u emitenta dluhopisů
 • pokud se jedná o fyzickou osobu životní styl, práce,…