Portfolio Private Equity

Co je Private Equity?

Investici do PE doporučujeme zkušeným investorům s větší finanční zásobou a možnostmi. Nejlépe vlastník firmy nebo vysoce postavený manager, který má čas a vědomosti z oboru, které může využít, jelikož v tomto segmentu je lepší se o svoji investici i starat. Investiční horizont bývá v rozmezí 2 až 7 let.

Před zahájením spolupráce potřebujete zjistit mnoho informací ohledně firmy/projektu, jež toto financování chce využít. V první řadě důvod tohoto financování, proč se rozhodli nejít cestou úvěru v bance, protože toto financování je pro firmu velice drahé. Dále je potřeba se seznámit s byznys plánem, na co budou využity tyto prostředky a jejich návratnost, nechte si předložit vypracované analýzy, projděte si výkazy firmy (nejlépe s auditorem), zjistěte si informace o managementu firmy, historii firmy.
Informujte se, jak bude investice probíhat, jednou z nejčastějších forem je vklad do základního kapitálu nebo půjčky.
Nechte zkontrolovat právníka předložené smlouvy o zápůjčce/vkladu nebo jiném způsobu poskytnutí Vašich prostředků, podrobně projděte podmínky ve smlouvě, dobu investice, zajištění, návratnost, výnos, penále.

Pokud se necítíte na účast přímo v PE můžete využít některé z veřejně dostupných PE fondů, zde si projděte kategorii Portfolio – fond.