Private Equity

Jedná se o investování soukromého kapitálu do veřejně neobchodovaných společností. Investor za svoji investici obdrží podíl na základním kapitálu společnosti, jelikož nejčastější formou je vklad do základního kapitálu, případně pak forma půjčky. Využívají firmy, které nemohou nebo nechtějí získat potřebný kapitál pro rozvoj nebo refinancování svých aktivit na kapitálovém nebo peněžním trhu. Doba trvání PE je v rozmezí 2 až 7 let. Jedná se o rizikovější formu investování, proto investoři očekávají výnosy v desítkách procent.