Portfolio fond

Co je to fond?

Fondy patří mezi nejnabízenější finanční instrumenty na trhu. Jejich nespornou výhodou je to, že do většiny fondů můžete vkládat menší částky, tudíž můžete pravidelně investovat jak v období krize, kdy za stejnou část nakoupíte větší množství podílů nebo i za doby prosperity.
Záleží tedy na Vás, jaký typ fondu vyhledáváte, případně sektorové zaměření, dále jestli lokální nebo globální, musíte si ujasnit, co od investice očekáváte, na jak dlouho peníze chcete uložit. Investice není jen o výnosu, poplatcích a riziku, ale také o pocitu.
Ujasněme si tedy typ fondu:

 • Peněžního trhu
 • Dluhopisový
 • Smíšený
 • Akciový
 • Fondy fondů
 • Realitní
 • Komoditní
 • Devizové

Dále můžeme vybírat podle investiční strategie

 • Teritoriálně zaměřené
 • Sektorové
 • Blue chips
 • Rozvíjejících se ekonomik
 • Dividendové
 • Zajištěné
 • Výnosové
 • Růstové
 • Životního cyklu

Podle investorů

 • Mass retail
 • Institucionální
 • Kvalifikované

Podle řízení

 • Aktivně
 • Pasivně
 • Indexové

Podle doporučené délky držení fondů

 • Minimální investiční horizont 0,5 roku splňují fondy peněžního trhu
 • Minimální investiční horizont 3 roky splňují fondy smíšené, dluhopisové, fondy fondů, zajištěné
 • Minimální investiční horizont 5 let splňují fondy akciové, nemovitostní

Podle rizika

 • Nízké (peněžní trh, nemovitostní)
 • Střední (smíšené, dluhopisové, fondy fondů, zajištěné)
 • Vysoké (akciové)

Berte v potaz že údaje zde uvedené jsou pouze orientační a záleží na mnoha okolnostech.
Než pošlete peníze do fondu rozhodně si zjistěte následující parametry:

 • Historii za 10let (výnosy, jak reaguje v době krize, prosperity)
 • Rizikovost ( 1 – 7)
 • Výši poplatků (nákup, správa, prodej)
 • Typ fondu (dluhopisový, akciový,… )
 • Hodnotu podílových listů/akcií
 • Skladbu portfolia fondu (má portfolio budoucnost)
 • Management fondu (mění se často, dosahuje dobrých výsledků)
 • Kapitál fondu (velikost fondu)
 • Likvidita (dostupnost investovaných peněz)
 • Průměrný výnos za 5 let (po odečtení poplatků)
 • Nákladovost fondu (kolik stojí provoz fondu, nezaměňovat s poplatky)
 • Způsob řízení (aktivní, pasivní)
 • V jakých lokalitách fond působí (lokální, globální, Evropa, Asie,…)
 • Aktuální ekonomická a hospodářské situace
 • Jaký je investiční horizont při investici do fondu (3 roky, 5 let, 10let,…)