Pavol Krúpa pokračuje v uplatňování fiktivních pohledávek vůči skupině Arca Capital

Místo toho, aby se Pavol Krúpa staral o své věřitele, pokračuje v šikanózních aktivitách vůči skupině Arca Capital, kterými se snaží účelově vzbudit dojem předluženosti a inicializovat insolvenční řízení. Skupina Arca Capital se intenzivně zajímá o způsob řešení jeho dluhů, jelikož splacení závazků vůči skupině by přineslo další prostředky pro uspokojení věřitelů.

Za takovéto šikanózní a nepoctivé jednání hrozí ze strany příslušných soudů uložení pořádkové pokuty nebo přiznání náhrady za způsobenou újmu, jako v případě společnosti Serbia Consulting a.s. a společnosti Heimstaden Czech, s.r.o. (původní název RESIDOMO, s.r.o.), kdy společnost, k níž se p. Krúpa hlásil musí uhradit újmu 800 tis. CZK. Podobný útok podnikl v únoru 2021 vůči společnosti Riverland s.r.o. z portfolia Arca Capital, kdy si na základě dosud nepředložených dohod nárokuje odplatu za zprostředkování úvěru i ručení za závazky společnosti, z nichž měl jako tehdejší akcionář Arca Investments prospěch.

Skupina musí zdůraznit, že má včetně majoritního akcionáře Rastislava Veliče vůči Pavolu Krúpovi i jeho společnostem stamiliónové pohledávky plynoucí z půjček nebo pohledávek za vrácené zálohy z nezrealizovaných transakcí, které jsou řádně vedené v účetnictví každoročně ověřovaném auditory.

Jelikož je obecně známo, že prostředky Pavol Krúpa nerozvážně minul na burze, mohou tedy z navrácení prostředků plynout určité obavy.

Podezřelé změny ve svých společnostech p. Krúpa odůvodňuje dosazením krizových manažerů do statutárních orgánů, o jejichž odbornosti nás snad přesvědčí.

Přestože se očekává stupňování útoků ze strany Pavola Krúpy, skupina by ráda ubezpečila své věřitele, že se plně koncentruje na reorganizaci.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/pavol-krupa-pokracuje-v-uplatnovani-fiktivnych-pohladavok-voci-skupine-arca-capital