Papírny Vipap sázejí na speciální papír

Skupina českých investorů, kteří od loňského listopadu vlastní slovinskou papírnu Vipap, vloží do nových technologií 270 mil. CZK, které budou použity na modernizaci výrobní linky. Instalace nové výrobní linky započne ve třetím čtvrtletí roku 2021 a do 3 let by měla zvýšit tržby o 15 %. Do té doby by měla zvýšit efektivitu společnosti probíhající restrukturalizace, jež se zaměřuje hlavně na zvýšení odbornosti a zastupitelnost svých 350 zaměstnanců. Vipap ročně vyrobí 200 tis. tun papíru, z nichž většina doposud putovala k vydavatelům novin a časopisů. Po sérii ztrátových let loni utržili 100mil EUR a jejich EBITDA dosáhla 7 mil. EUR, což bylo způsobeno poklesem cen vstupních surovin. Papírny v rozvinutém světě řeší pokles poptávky po grafickém papíru, proto krok vydat se směrem obalového papíru je vnímán jako logický.

Zdroj:

https://www.portiva.cz/pdf/2020/2020-07-17-papirny-vipap.pdf