Oznámení výsledků řádné valné hromady společnosti Arca Investments, a.s.

Valná hromada společnosti Arca Investments, a.s. proběhla vzhledem k aktuální pandemické situaci korespondenčním hlasováním. Předseda představenstva zůstává i nadále stejný a fakticky nedošlo k žádnému rozšíření jeho pravomocí.

Akcionáři schválili řádnou individuální účetní uzávěrku s hospodářským výsledkem za rok 2019, přijali změnu stanov odrážející faktický stav počtu členů představenstva a zvolili dozorčí radu v mírně pozměněném složení.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/oznamenie-vysledkov-riadneho-valneho-zhromazdenia-spolocnosti-arca-investments-a-s-