OZNÁMENÍ týkající se plánované valné hromady Arca Capital

Valná hromada společnosti je reakcí na rezignaci zbylých dvou členů představenstva, nikoliv snahou o rozšíření oprávnění Ing. Rastislava Veliče. Pan Velič, zastávající funkci předsedy představenstva od března 2018, je oprávněn konat ve jménu společnosti samostatně, rozsah jeho oprávnění se tedy nijak nemění.

Pro společnost zůstává dokončení plánu na uspokojení nároků věřitelů v maximální možné míře prioritou, přičemž žádný z dosavadních ani připravovaných kroků skupiny Arca Capital nijak nepoškozuje věřitele skupiny.

Skupina se dále rozhodla již nereagovat na mediální útoky Ing. Pavola Krúpy.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/oznamene-tykajici-se-planovane-valne-hromady-