Oznámení společnosti Arca Capital Slovakia, a.s. o podmínkách vydání peněz ze solučnej úschovy zřízené z důvodu odůvodněných pochybností o tom, kdo je věřitelem společnosti Arca Capital Slovakia, a.s.

Dne 29.12.2022 sepsala společnost Arca Capital Slovakia, a.s. notářskou zápisnici o solučnej úschove peněz za účelem splnění závazku zaplatit první splátku plnění restrukturalizačního plánu a Notářskou úschovu 2 u Notářského úřadu JUDr. Lucie Haspel Dobrovodskej, kam poskytla první splátku v těch případech, kde měla odůvodněné pochybnosti o tom, kdo je jejím věřitelem. Seznam věřitelů a podmínek najdete na jejich stránkách.  

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/aktuality1/oznamenie-spolocnosti-arca-capital-slovakia-a-s-o-podmienkach-vydania-penazi-zo-solucnej-uschovy-zriadenej-z-dovodu-odovodnenych-pochybnosti-o-tom-kto-je-veritelom-spolocnosti-arca-capital-slovakia-a-s-1