Oznámení skupiny PPF ohledně regulatorního hlášení ČNB o držitelích veřejně obchodovaných společností

Při probíhajícím dědickém řízení po zesnulém Petrovi Kellnerovi, byla paní Renáta Kellnerová jmenována správcem pozůstalosti, uvedena jako držitel odpovídajících majetkových papírů ve společnostech regulovaných ČNB a zároveň zastupuje rodinu při účasti na jednáních nově vzniklého Řídícího výboru skupiny PPF sloužícího jako poradní orgán CEO Ladislava Bartoníčka.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/ppf-oznameni-ohledne-regulatorniho-hlaseni-cnb-o-drzitelich-verejne-obchodovanych