Oznámení PPF o procesu stažení akcií O2 Czech Republic a.s.

Na základě rozhodnutí valné hromady zahajuje hlavní akcionář PPF Telco B.V. výkup akcií od ostatních akcionářů O2 CR a jejich nucený přechod na hlavního akcionáře. Z Burzy cenných papírů Praha budou staženy do konce února 2022. Výplata přiměřeného protiplnění potvrzeného rozhodnutím ČNB ve výši 270 CZK bude probíhat do konce dubna 2022.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/tiskova-zprava/oznameni-ppf-o-procesu-stazeni-akcii-o2-czech-republic-a-s