Oznámení o zrušení schůze majitelů dluhopisů

Arca Capital Slovakia, a.s. jako emitent dluhopisů s úrokovou sazbou 7 % p.a. v celkovém objemu 25mil. EUR v podobě zaknihovaného cenného papíru ve formě na doručitele s jmenovitou hodnotou 3.000 EUR vydaných 12.8.2015, ISIN: SK4120010927 oznamuje zrušení schůze majitelů dluhopisů, která se měla konat 1.10.2020 od 13:00 hod v budově Refinery Gallery, na adrese Vlčie hrdlo,  821 07 Bratislava, Slovenská republika a to z důvodu rozhodnutí Ústředního krizového štábu Slovenské republiky ze dne 28.9.2020.

Nový termín konání oznámí emitent bezodkladně, jakmile to umožní nové rozhodnutí Ústředního krizového štábu.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/tlacove-spravy/oznamenie-o-zrusene-schodze-majitelov-dlhopisov