Oznámení o záměru prodloužení termínu Veřejného návrhu

Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF využila možnosti prodloužit termín Veřejného návrhu na odkoupení akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. do 5. března 2021. Tímto krokem vyjde vstříc akcionářům MMB i správcům majetkových podílů v MMB, jelikož vzhledem k pandemické situaci jsou formální požadavky časově náročnější.

Zdroj:

https://www.ppf.eu/cs/press-releases/oznameni-o-zameru-prodlouzeni-terminu-verejneho-navrhu