Oznámení o svolání schůze majitelů dluhopisů

Společnost Arca Capital vydala oznámení o svolání schůze majitelů dluhopisů s názvem Dluhopisy Arca Capital Slovakia 2020 o celkovém objemu 25,5 mil. Eur. Konání schůze je naplánováno na datum 1.10.2020. Jejím předmětem bude volba předsedy schůze a především řešení opatření směřující k vyplacení výnosu a jmenovité hodnoty dluhopisů.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/aktuality/oznamenie-o-zvolani-schodze-majitelov-dlhopisov