NWT a Farma Bezdínek spojují síly s Univerzitou Tomáše Bati

Skupina NWT a její technologická část začala proces zefektivňování provozu na farmě Bezdínek. Spolupráci na tomto projektu navázala s Univerzitou Tomáše Bati, a to s Ústavem informatiky a umělé technologie.

Cílem bude efektivní ochrana rostlin a predikce sklizně, ale také ušetřit čas a peníze vynaložené na kontrolu rostlin.

Zdroj:

https://nwt.cz/2020/08/11/nwt-a-farma-bezdinek-spojuji-sily-s-univerzitou-tomase-bati-na-spolecnem-projektu/