Nezrušení moratoria ACB: Zřejmá, konkrétní a nesporná okolnost

Městský soud v Praze nevyhověl návrhu společnosti Krupa Global Investments na zrušení mimořádného moratoria, o které požádala společnost Arca Capital Bohemia a.s.. Moratorium bylo vyhlášeno od 31.8.2020 do 30.11.2020.

Předběžný insolvenční správce určený soudem 2.11.2020, vyjádřil „určitou nejistotu, zda výkazy dlužníka jsou či nejsou pravdivé“. Zpráva byla vypracována za nepřítomnosti účetní uzávěrky za rok 2019. Podle zprávy má ACB hmotný majetek 3,8 mil. CZK, finanční majetek 412,2 mil. CZK, oběžná aktiva 295,4 mil. CZK, závazky 493 mil. CZK a na straně pasiv pak kapitál 218 mil. CZK.

Podle vyjádření soudu nelze s určitostí prokázat uvedení nepravdivých údajů v návrhu na vyhlášení mimořádného moratoria, ani nelze s určitostí sledovat nepoctivý záměr vedoucí k přednostnímu uspokojení jen některých věřitelů. Na straně dlužnice jsou pravděpodobně činěny kroky a postupy ke zjištění její reálné ekonomické situace vedoucí k řešení a uspořádání situace.

Zrušení mimořádného moratoria pár dnů před jejím ukončením postrádá praktický smysl.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis/aktuality/nezrusenie-moratoria-acb-zrejma-konkretna-a-nesporna-okolnost