Natland se zapojí do řešení situace ve skupině Reality Investing

Nový krizový management skupiny Reality Investing, jenž se v posledních měsících dostala do složité finanční, organizační i provozní situace, oslovil investiční skupinu Natland, která má potřebné know-how pro řešení stávající situace a je aktivně připravena participovat na řešení. Jako nejvýhodnější způsob řešení aktuálního stavu se jeví řízená restrukturalizace s cílem předcházet nevýhodným prodejům aktiv a tím se pokusit udržet maximální hodnotu majetku pro investory.

Zdroj:

https://www.natland.cz/novinky/natland-se-zapoji-do-reseni-situace-ve-skupine-reality-investing