Natland chce chránit hodnotu aktiv ze zadlužené skupiny Arca, které jsou před úpadkem

Skupina Natland, která se stala největším zajištěným věřitelem, díky postoupení pohledávky od J&T Banky, legitimně uplatňuje nárok na vrácení prostředků v souladu s příslušnou smluvní dokumentací a právními předpisy. Nad rámec svých smluvních závazků a povinností zorganizovala tendr, aby zvýšila nejen publicitu, ale i zájem o záchranu energetických společností, kterým hrozí úpadek díky krokům ze strany Arcy, která ztratila důvěru věřitelů, což vyvrcholilo mimo jiné neschválením reorganizačního plánu v ČR.

Zdroj

:https://www.natland.cz/aktuality/natland-chce-chranit-hodnotu-aktiv-ze-zadluzene-skupiny-arca-ktere-jsou-pred-upadkem/