Machinace a nezákonné praktiky ve společnostech z portfolia Pavola Krúpy

Skupina Arca Capital citlivě vnímá lživé mediální výstupy Pavola Krúpy, který se tímto konáním snaží odvést pozornost od jeho kolabujících společností. Zatímco klíčové společnosti ze skupiny Arca Capital řeší svoji situaci formálními procesy restrukturalizace na základě vlastních návrhů, tak ve společnostech, kde historicky působil Pavol Krúpa se dějí machinace a korporátní změny. Probíhají změny vlastnických struktur společností, jenž emitovaly dluhopisy za stovky miliónů korun, společnosti se nedají kontaktovat, nemají faktické sídlo. Dochází k nezákonnému blokování realizace hlasovacích práv nebo kontroly minoritních akcionářů.

Zdroj:

https://www.arcacapital.com/media-servis2/tiskove-zpravy/machinacie-a-nezakonne-praktiky-v-spolocnostiach-z-portfolia-pavla-krupu1